Direct Antiglobulin Test (Coombs), Blood
مورد استفاده
آزمایش کومبس مستقیم، آنتی گلبولین گلبول قرمز، آنتی هیومن گلوبولین تست، آنتی گلبولین انسانی، تست آنتی گلبولین مستقیم،
Antiglobulin Test, Direct,/ Direct Anti humanglobulin Test,/ Coombs Test; Direct, Red Blood Cell Antiglobulin,/ Direct Antiglobulin Test Standard
نام های مشابه
1.معرف آنتی‏هیومن گلوبولین polyspecific، ایمونوگلوبولین (مخصوصاً IgG) و اجزاء کمپلمان (مخصوصاً C3d)
نوع نمونه
خون کامل EDTA دار
حجم نمونه
2ml
نگهداری نمونه
نمونه در دمای اتاق و یخچال تا 48 ساعت پایدار است. نگهداری نمونه در فریزر مناسب نیست.
معیار رد نمونه
*همولیز واضح

*ارسال نمونه در لوله درب قرمز به غیر از نمونه بند ناف نوزادان جهت بررسی HDN

*برچسب زدن اشتباه ویال نمونه
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1. نیز به ناشتایی نمی باشد.

2. از خون وریدی بند ناف برای تشخیص آنتی بادی در نوزادان استفاده می شود.
مقادیر مرجع
مقادیر طبیعی: منفی (عدم آگلوتیناسیون)
تفسیر
تست آنتی‏گلوبولین مستقیم (کومبس) گلبول­های قرمز حساس شده با IgG را در HDN و کم خونی همولیتیک آنتی‏بادی گرم ردیابی می‏کند. معرف مناسب قادر به ردیابی گلبول­های قرمز حساس شده با جزء C3d کمپلمان در کم خونی همولیتیک آنتی‏بادی سرد هم خواهد بود. در سایر مواردی که همولیز داخل بدن (in vivo) رخ داده مثل واکنش‏های انتقال خون و کم خونی همولیتیک القاء شده توسط دارو هم استفاده از این آزمایش کمک کننده خواهد بود. مکانیسم‏های DAT مثبت عبارتند از اتوآنتی‏بادی­های گرم، هیپرگاماگلوبولینمی و آنتی‏بادی­هایی که بصورت کاذب مثبت شده‏اند. کم خونی‏های همولیتیک اتوایمیون گرم معمولاً با واسطه IgG و کمتر شایع توسط IgG و C3 و بطور ناشایع تنها با واسطه C3 ایجاد می‏شوند.
احتیاط ها
محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

*آنتی بادی های ضد فسفو لیپیدی (آنتی بادیهای ضد کاردیولیپین) می تواند سبب نتایج مثبت کاذب در کومبس مستقیم گردد.

*آنمی همولیتیک اُتوایمیون گاهی ممکن است در نتایج کومبس منفی رخ دهد.

*یافتن IgG یا اجزاء کمپلمان متصل شده به گلبول قرمز همیشه همراه با همولیز در داخل بدن (in vivo) نخواهد بود.

*این آزمایش در درصد کمی از اهداء کنندگان طبیعی خون مثبت می‏شود.

*شایع­ترین علت مثبت شدن DAT در افرادی که همولیز ندارند، به علت آنتی‏بادی­های القاء شده توسط داروست.

*نمونه خون کامل قبل از آزمایش نباید در فریرز گذاشته شود چرا که در دمای پایین، اتوآنتی‏بادی­های سرد که در بسیاری از سرم‏ها وجود دارند قادر به فعال کردن کمپلمان خواهند بود. با استفاده از EDTA می‏توان از فعال شدن کمپلمان جلوگیری کرد.

*داروهایی که موجب نتایج مثبت کاذب می شوند عبارتند از: آمپی سیلین، کاپتوپریل، سفالوسپورین ها، کلرپرومازین (تورازین)، کلرپروپامید، هیدرالازین، ایندومتاسین (ایندوسین)، انسولین، ایزونیازید، لوودوپا، متیل دوپا (آلدومت)، پنی سیلین، فنی تویین (د
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
2 روز
آدرس : تربت حيدريه - خيابان فردوسي جنوبي - فردوسي 62.انتهاي کوچه کفش بلا
تلفن : 05152220100 - فکس : 05152230260
کد پستی : 9516745791
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر سليماني می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار