Widal test
مورد استفاده
آزمایش ویدال برای تشخیص آنتی بادی های موجود در سرم بیماران مبتلا به تیفوئید (حصبه) به کار می رود.
نام های مشابه
تست سالمونلا، ویدال
نوع نمونه
سرم تازه
حجم نمونه
1ml
نگهداری نمونه
نمونه حداکثر تا 24 ساعت در یخچال نگهداری شود و برای مدت طولانی تر باید در ◦c 20- فریز شود. نمونه تا 30 روز در ◦c20- پایدار است.
معیار رد نمونه
نمونه همولیزه مورد قبول نمی باشد.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
بهتر است ناشتا باشد.
مقادیر مرجع
مقادیر طبیعی:

1/80 > Ag O

1/160 > Ag H

1/40 > Ag vi
تفسیر
آزمایشات سرولوژیکی از هفته دوم به بعد مثبت می شوند. معمولاً در اواخر هفته اول در 50% موارد آنتی بادی علیه آنتی ژن O در سرم بیماران مشاهده می شود و پس از 4 هفته در حدود 95- 90% موارد تیتر Ab در سرم افراد علیه آنتی ژنO مثبت می شود. حداکثر تیتر علیه آنتی ژنO در هفته ششم ظاهر می شود که پس از 6 ماه تا یک سال تیتر پایین می آید و از بین می رود. افزایش تیتر علیه AgO بهترین نشانه آلودگی اخیر می باشد. در صورتی که آنتی بادی علیه H آهسته تر بالا می رود و ممکن است سال ها همچنان بالا باقی بماند. آنتی بادی علیه آنتی ژن Vi در ناقلین سالم یا بیمار و یا بیمارانی که بهبود یافته اند مشاهده می شود.
احتیاط ها
عوامل مداخله گر:

.همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می کند.

.مثبت های کاذب در روش اسلاید وجود دارد.

.در درمان با کلرامفنیکل و آمپی سیلین تیتر ویدال کاهش می یابد.
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
2 روز
آدرس : تربت حيدريه - خيابان فردوسي جنوبي - فردوسي 62.انتهاي کوچه کفش بلا
تلفن : 05152220100 - فکس : 05152230260
کد پستی : 9516745791
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر سليماني می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار