Rheumatoid Factor (RF)
مورد استفاده
آزمایش RF متدوال ترین و ساده ترین راه برای تشخیص احتمال آرتریت روماتوئید می باشد.
نام های مشابه
فاکتور روماتوئید، Rheumatoid Arthritis Factor (RA)
نوع نمونه
سرم تازه یا نگهداری شده در C◦ 4 به مدت 24 ساعت
حجم نمونه
1ml
نگهداری نمونه
نمونه در C◦ 4 و C◦ 20- به مدت 14 روز پایدار است.
معیار رد نمونه
نمونه همولیز و لیپمیک شدید در نتایج تداخل ایجاد کرده و باعث مثبت کاذب آزمایش می شود.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.
مقادیر مرجع
مقادیر طبیعی: lu/ml 15 >
تفسیر
در 90- 80 درصد از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید تیتر بالای RF از کلاس IgM مشاهده می شود. در 15 درصد موارد RF از کلاس IgG می باشد. غلظت سرمی RF بستگی به درجات التهاب و بیماری نوسان دارد و در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مزمن افزایش می یابد. این فاکتور در سایر بیماری ها نظیر لوپوس اریتروماتوز، عفونت های باکتریایی مزمن، سندرم شوگران و درماتومیوزیت، بیماری های عفونی (سل، جذام، آندوکاردیت تحت حاد باکتریایی، هپاتیت مزمن فعال، انفولانزا، مونوکلئوز عفونی، سیفلیس ، سارکوئیدوز، سیروز صفراوی، لوسمی و پیلونفریت مثبت می شود.
احتیاط ها
عوامل مداخله گر:

1-نمونه شدیداً لیپمیک و همولیز با عث مثبت کاذب می شود.

2-وجود کرایوگلوبولین و کمپلکس ایمنی در سرم باعث مثبت کاذب می شود.

3-نتایج در بیماران مسن اغلب مثبت کاذب می شود.
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
2 روز
آدرس : تربت حيدريه - خيابان فردوسي جنوبي - فردوسي 62.انتهاي کوچه کفش بلا
تلفن : 05152220100 - فکس : 05152230260
کد پستی : 9516745791
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر سليماني می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار