Wright test
مورد استفاده
آزمایش رایت برای تشخیص سرولوژی بیماری تب مالت به کار می رود.
نام های مشابه
تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت
نوع نمونه
سرم تازه
حجم نمونه
1ml
نگهداری نمونه
سرم تا 7 روز در یخچال ◦c) 4( و تا 30 روز در ◦c20- پایدار است.
معیار رد نمونه
نمونه همولیزه و لیپمیک مورد قبول نمی باشد.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نمونه ناشتا ترجیح داده می شود.
مقادیر مرجع
مقادیر طبیعی:

منفی (طبیعی) : 1/80 >

مثبت : 1/80 <
تفسیر
آنتی بادی های بروسلا از کلاس IgG،IgM ، IgA می باشند. در اواخر هفته دوم مرحله حاد در سرم ظاهر می شوند و در هفته سوم تا ششم مرحله حاد بیماری تیترشان به حداکثر خود می رسد. در اثر ابتلا به بیماری ابتدا IgM و سپس IgG ترشح می شود. با بهبود بیماری هر دو نوع آنتی بادی کاهش می یابند. ممکن است تیتر پایین برای سال ها باقی بماند. همچنین افرادی که در معرض برسلا هستند امکان وجود تیتر پایین آنتی بادی به خصوص کلاس IgM در سرمشان وجود دارد. آزمایش رایت روش سریعی برای تشخیص بروسلا می باشد و تغییرات تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری به پزشک برای درمان کمک می کند. تیتر کمتر از 1/80 منفی می باشد و تیتر 1/80 یا بیشتر مثبت تلقی می شود. در صورتی که این تیتر بعد از چند روز افزایش یابد بیماری حتمی است. ثابت ماندن تیتر دال بر بیماری نمی باشد.
احتیاط ها
وامل مداخله گر:

در صورتی که سرم حاوی همولیز باشد آزمایش رایت به طور کاذب ممکن است مثبت گردد و چنانچه کمپلمان سرم قبل از آزمایش غیر فعال شود ممکن است به طور کاذب منفی شود.
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
3 روز
آدرس : تربت حيدريه - خيابان فردوسي جنوبي - فردوسي 62.انتهاي کوچه کفش بلا
تلفن : 05152220100 - فکس : 05152230260
کد پستی : 9516745791
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر سليماني می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار