Zinc (Zn)
مورد استفاده
به منظور تشخیص اضافه بار یا کمبود روی انجام می شود.
نام های مشابه
روی
نوع نمونه
سرم یا پلاسمای هپارینه، خون کامل
حجم نمونه
0.8ml
نگهداری نمونه
نمونه در C◦ 4 و در C◦ 20- به مدت 14 روز پایدار است.
معیار رد نمونه
عدم استفاده از لوله های اسیدواش یا ویال پلی پروفیلن و نمونه همولیز یا ایکتریک شدید موجب رد نمونه می شود.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً بیمار ناشتا باشد
مقادیر مرجع
مقادیر طبیعی:

سرم: 70 – 120 µg/dl

گلبولهای قرمز:10 – 16 µg/dl

ادرار:150 – 1200 µg/day
تفسیر
مقادیر طبیعی روی سرم بین 70 – 120 µg/dl می باشد. بیماران دچار سوختگی مبتلا به آکرودرماتیتیس انترو پولیتیکا مقادیر روی سرم آنها کمتر از µg/dl 40 می باشد. این بیماران به سرعت به مکمل روی پاسخ می دهند.

افزایش سطح: آنمی، آترواسکروز (تصلب شرایین)، بیماری عروق کرونر، کارسینوم استخوان

کاهش سطح: ایدز، عفونت حاد، استرس، سوختگی ها
احتیاط ها
عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها: کلروتالیدون و پنی سیلامین

کاهش دهنده ها: کورتیکواستروئیدها، استروژن ها، انترفرون ها، ضد بارداری خوراکی (OCP)، فنی توئین، تیازیدها

توضیحات: میزان روی در سرم 16 درصد بیش از پلاسما گزارش می شود. ضد انعقاد ها مقدار بسیار کمی روی دارند. نمونه سرم همولیز شده منجر به افزایش کاذب در سطح سرمی روی می شود.
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
2 روز
آدرس : تربت حيدريه - خيابان فردوسي جنوبي - فردوسي 62.انتهاي کوچه کفش بلا
تلفن : 05152220100 - فکس : 05152230260
کد پستی : 9516745791
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر سليماني می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار